Logga in

En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Prakticum

PUSH/VALMA

SVEPS

Välkommen till Wilma för Yrkesinstitutet Prakticum

____________________________________________________________________________________________________
Länkar och instruktioner

Gör ett eget Wilma-användarnamn
Schemat för prakticum
SKOLA24
____________________________________________________________________________________________________
Glömt ditt lösenord?

Vårdnadshavare och Handledare samt lärare och personal, om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt lösenord".
Följ sedan instruktionerna från programmet.
Glömt lösenord
Ofta ställda frågor
Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Studerande som glömt lösen eller vars lösenord blivit gamla klicka på länken "Studerande vars lösenord blivit gamla"
Studerande vars lösenord har blivit gamla
____________________________________________________________________________________________________

Sök till utbildningar som Prakticum erbjuder
Ansökan är avsedd för sökande som redan har eller som avlägger en examen under våren 2017
(med examen avses en yrkesinriktad grundexamen, någon annan yrkesexamen som avlagts efter den grundläggande utbildningen eller en högskoleexamen).

Du som har en yrkesinriktad grundexamen sedan tidigare eller som avlägger grundexamen under våren 2017 ska ansöka här.

Elektronisk ansökning till studier vid Prakticum alla utbildningar

Val till utbildning per enhet
Utbildning i Borgå
Utbildning i Helsingfors
Utbildning i Esbo

VALMA Utbildning

____________________________________________________________________________________________________

Observera!
Om du har avlagt grundskolan eller har studentexamen
ansöker du på adressen http://www.studieinfo.fi (Utbildingsstyrelsens gemensamma ansökan)

____________________________________________________________________________________________________

Wilma 2.24.7.2 © 2000-2017 Visma