En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Prakticum

PUSH/VALMA

Välkommen till Wilma för Yrkesinstitutet Prakticum

Gemensam ansökan 20.2–13.3.2018
För dig som avlagt grundskola eller studentexamen sker ansökan till grundläggande yrkesutbildning via Studieinfo. Kolla vårt utbildningsutbud på www.studieinfo.fi.

Du får meddelande om antagningsresultatet tidigast 14.6.2018.

Valma 22.5—24.7.2018
Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i gemensam ansökan.
Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras.

Du ansöker om att studera med idrottsprofilering genom att fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida i samband med att du lämnar in din ansökan.

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till kombistudier och e-sport  
Ansökan sker i samband med att du antar din studieplats i Wilma.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo (kombistudier)
barbro.sinisalo(a)prakticum.fi
040 542 6400

Karl Ögland (e-sport)
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

____________________________________________________________________________________________________
Ansökan utanför den gemensamma ansökan både för unga och vuxna

Välj bland ett stort utbud av utbildningar.

Elektronisk ansökning till studier vid Prakticum alla utbildningar

Val till utbildning per enhet
Utbildning i Borgå
Utbildning i Helsingfors
Utbildning i Esbo

VALMA Utbildning

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Länkar och instruktioner

Gör ett eget Wilma-användarnamn
Schemat för prakticum
SKOLA24
____________________________________________________________________________________________________
Glömt ditt lösenord?

Vårdnadshavare och Handledare samt lärare och personal, om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt lösenord".
Följ sedan instruktionerna från programmet.
Glömt lösenord
Ofta ställda frågor
Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Studerande som glömt lösen eller vars lösenord blivit gamla klicka på länken "Glömt lösenord?"
Glömt lösenord
____________________________________________________________________________________________________

Wilma 2.25.9 © 2000-2018 Visma