En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Prakticum

PUSH/VALMA

SVEPS

Välkommen till Wilma för Yrkesinstitutet Prakticum

Gemensam ansökan 20.2–13.3.2018
För dig som avlagt grundskola eller studentexamen sker ansökan till grundläggande yrkesutbildning via Studieinfo. Kolla vårt utbildningsutbud på Studieinfo
Du får meddelande om antagningsresultatet tidigast 14.6.2018.

Valma 22.5—24.7.2017
Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i gemensam ansökan.
Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Sökande till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras.
Du ansöker om att studera med idrottsprofilering genom att fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida (www.prakticum.fi...) i samband med att du lämnar in din ansökan (GEA) Studieinfo om att studera vid Prakticum. Dock senast då du tar emot din studieplats.

Kombiexamen 
Kombiexamen innebär att du avlägger både yrkes- och studentexamen. Som studerande vid Prakticum ersätter du en del av dina studier med ett rekommenderat antal gymnasiekurser för att förbereda dig för studentexamen.Du ansöker om kombistudier i samband med att du antar din studieplats.

____________________________________________________________________________________________________
Ansökan utanför den gemensamma ansökan både för unga och vuxna

Välj bland ett stort utbud av utbildningar.

Elektronisk ansökning till studier vid Prakticum alla utbildningar

Val till utbildning per enhet
Utbildning i Borgå
Utbildning i Helsingfors
Utbildning i Esbo

VALMA Utbildning

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Länkar och instruktioner

Gör ett eget Wilma-användarnamn
Schemat för prakticum
SKOLA24
____________________________________________________________________________________________________
Glömt ditt lösenord?

Vårdnadshavare och Handledare samt lärare och personal, om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt lösenord".
Följ sedan instruktionerna från programmet.
Glömt lösenord
Ofta ställda frågor
Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Studerande som glömt lösen eller vars lösenord blivit gamla klicka på länken "Glömt lösenord?"
Glömt lösenord
____________________________________________________________________________________________________

Wilma 2.25.5 © 2000-2018 Visma