En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Prakticum

PUSH/VALMA

Välkommen till Wilma för Yrkesinstitutet Prakticum

Info för dig som sökt till oss

Du har satsat på yrkesutbildning och gjort ett utmärkt val! Vår skola använder Wilma-programmet (Prakticums Wilma) för antagning/annullering av studieplats. Wilma fungerar via en webbläsare vilket betyder att programmet kan användas överallt där det finns tillgång till internet. Inloggning sker på adressen https://wilma.prakticum.fi/connect.

Du får en engångskod till Wilma i antagningsbrevet, som postas hem tidigast 13.6.2018. Med koden skapar du ett Wilma-användarnamn. Du ska dessutom ha en fungerande e-postadress. I fortsättningen fungerar e-postadressen som Wilma-användarnamn och dit skickas alla automatiska besked.

Med Wilma
• Ska du ta emot din studieplats eller annullera den senast 26.6.2018
• Ska du uppdatera dina egna och dina vårdnadshavares kontaktuppgifter
• Ska du läsa och skriva under skolans IT-regler
• Kan du läsa information om studierna vid Prakticum och för den examen du valt
• Kan du elektroniskt ansöka till idrottsprofilering, e-sport och kombistudier. Välj endast ett av alternativen i formuläret. Efter att du valt öppnar sig följande formulär med tilläggsuppgifter under fliken blanketter. Mera information om våra profileringar finns på hemsidan under fliken “ansök nu”.

Alla formulär hittar du under fliken blanketter i Wilma.

För att försäkra dig om en studieplats ska du ta emot den erbjudna platsen i Wilma senast 26.6.2018! Vi har ett begränsat antal platser till alla utbildningar och det är viktigt att du även vid behov annullerar din studieplats så att den frigörs för andra som ansökt.

Det som du behöver veta för att inleda dina studier hittar du i Wilma när du antar din studieplats. Här nedan finns även linjespecifik information.

Skolan börjar 13.8.2018 kl. 9.00.

Mera information om ansökan och antagning får du även på numret 020 7699 700.

Valma 22.5—24.7.2018
Ansökan till handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning d.v.s. VALMA (PUSH) görs i gemensam ansökan.
Du får meddelande om ditt antagningsresultat tidigast 3.8.2018.

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras.
Du ansöker om att studera med idrottsprofilering genom att fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida i samband med att du lämnar in din ansökan. Därtill lämnar du elektronskt in en anmälan i samband med att du antar din studieplats i Wilma.

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till kombistudier och e-sport  
Ansökan sker i samband med att du antar din studieplats i Wilma.

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo (kombistudier)
barbro.sinisalo(a)prakticum.fi
040 542 6400

Karl Ögland (e-sport)
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

____________________________________________________________________________________________________
Ansökan utanför den gemensamma ansökan både för unga och vuxna

Välj bland ett stort utbud av utbildningar.

Elektronisk ansökning till studier vid Prakticum alla utbildningar

Val till utbildning per enhet
Utbildning i Borgå
Utbildning i Helsingfors
Utbildning i Esbo

VALMA Utbildning

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Länkar och instruktioner

Gör ett eget Wilma-användarnamn
Schemat för prakticum
SKOLA24
____________________________________________________________________________________________________
Glömt ditt lösenord?

Vårdnadshavare och Handledare samt lärare och personal, om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt lösenord".
Följ sedan instruktionerna från programmet.
Glömt lösenord
Ofta ställda frågor
Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Studerande som glömt lösen eller vars lösenord blivit gamla klicka på länken "Glömt lösenord?"
Glömt lösenord
____________________________________________________________________________________________________

Wilma 2.27.2 © 2000-2018 Visma