Studerande vars lösen inte fungerar

I detta meddelande hittar du information hur du byter Wilma lösen då det blivit gammalt och du inte mera kan logga in på Wilma


Offentligt, till lärare, till studerande och till personalen