Intresserad av eSport?

Information till nya eSportare måndag 25.9 kl 12.00-12.15 i studerandekårens rum


Offentligt, till lärare, till studerande och till personalen