Studerande lösenord

Från och med nu kan studerande själv skapa nya lösenord, byta glömda lösenord, byta låsta lösenord via Wilma till alla skolans system (Wilma, E-post, Datorer, Google,etc.)
Klicka på glömt lösenord länken under inloggnings fönstret till höger på Wilmas inloggnings sida

Detta kräver att de har inskrivet i Primus en privat e-postadress som de använder på sin fritid INTE epost med @stud.prakticum.fi

Hej Alla

Från och med nu kan studerande själv skapa nya lösenord, byta glömda lösenord, byta låsta lösenord via Wilma till alla skolans system (Wilma, E-post, Datorer, Google,etc.)

Detta kräver att de har inskrivet i Primus en privat e-postadress som de använder på sin fritid INTE epost med @stud.prakticum.fi

I Wilma finns nu en blankett under blanketter länken som studerande själv kan gå och kolla sin Privata e-postadress och ändra den vid behov

2.10_17_Privat e-postadress för byten av lösenord

Liknande blankett finns för alla Lärare där läraren kan gå in och ändra studerandes privata e-post adress om studerande inta själv skrivit in den och studerande glömt sitt lösenord denna hittas som blankett på studerande sidan i Wilma.