Instruktioner för Wilma mobiltelefon applikationen

Om du har utmaningar i att få Wilma appen att fungera på din mobiltelefon hittar du länkar till instruktioner i detta meddelande
Wilmas adress för prakticum i Wilma appen är : wilma.prakticum.fi


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen