Instruktioner för Wilma mobiltelefon applikationen

Om du har utmaningar i att få Wilma appen att fungera på din mobiltelefon hittar du länkar till instruktioner i detta meddelande
Wilmas adress för prakticum i Wilma appen är : wilma.prakticum.fi

Wilma-appen - de vanligaste frågorna

Installationsanvisningar

Windows Phone

Android

iOS (iPhone och iPad)